Új kutatásunk: Biztos pártválasztók aránya a kampányidőszak végén